Digitální kompetence

„A teď mi řeknětéé co to vlastně jéé…“

Takže, úplně jednoduše. Pro svět před obrazovkou, pro běžnou realitu platí nějaká pravidla, od fyzikálních zákonů přes pravidla přepravy po železnici až třeba k desateru.

No a pro svět „ZA OBRAZOVKOU“, tedy svět, ke kterému se můžeme dostat skrz některý z displejů, ke kterým máme přístup, tedy mobilní telefon, počítač, herní konzola, terminál sazky, … platí také nějaká pravidla. Také tu platí nějaké „zvyky“ a také se tu můžeme „chovat“.

No a právě o souvislostech našeho chování v těchto dvou různých světech je tento web. Jako zdroj informací o tom, jaké kompetence / dovednosti můžeme potřebovat, mít, případně pomáhat získat někomu druhému.

Digitální „desatero“

Tak, jako nám v běžném životě nastavuje DESATERO základní pravidla, zkusme si představit, že bychom měli seznam, který by platil pro svět „Za displejem“.

  1. Rozeznám, jestli to ovládám, nebo jestli to ovládá mne
  2. Jsem si vědom, že moje akce ve světě „za displejem“ může mít zásadní dopady pro svět reálný
  3. navrhněte další

O nás

Staráme se o to, abyste si uvědomovali, že ve světě „za displejem“ panují pravidla, které se mohou lišit, případně mohou souviset s pravidly, které platí v realitě.

Nejsme sami.

Národní pedagogický institut České republiky – digitální kompetence

Ministerstvo práce a sociálních věcí – digitální kompetence

Erasmus plus – digitální kompetence

Doporučení Evropského parlamentu a rady – kompetence pro práci s technologiemi informační společnosti

Evropský rámec digitálních kompetencí – DIGICOMP

Projekt digitální kompetence

ECDL – digitální gramotnost

Digiskills